Scroll Top

Квалификации

 • На 14. май 2024г. от 11.00ч. в сградата на ул. „Атон“ за педагогическия екип втора смяна и от 13.00ч. в сградата на ул. „Пепелаша“за педагогическия екип първа смяна ще се проведе семинар на тема „Създаване на позитивна среда в детската градина в сътрудничество и партньорство с родителите“.
 • На 15. и 16. април 2024г. ще се проведе открита практика в първа „а“ и втора „а“ групи на тема „Математиката в игри“.
 • На 05. и 10. април 2024г. ще се проведе открита практика в първа „б“ и втора „б“ групи на тема „Математиката в игри“.
 • На 26. март 2024г. от 10,00 до 12,30ч. в сградата на „Пепелаша“ 8 за втора смяна и от 13,00 до 15,30ч. в сградата на „Атон“ 1 за първа смяна ще се проведе лекция на тема „Етика при комуникация с родителите- поставяне на граници и определяне на правила в детската градина“ от Ж. Гюлеметова и Ст. Рашкова.
 • На 20. март 2024г. от 10,00 до 12,30ч.- за втора смяна и от 13,00 до 15,30ч.- за първа смяна в сградата на ул. „Пепелаша“ 8 ще се проведе обучение за Долекарска помощ за целия персонал.
 • На 21. декември 2023г. от 11,00 до 13,00 и от 13,00 до 15,00ч. в сградата на ул. „Атон“ 1 ще се проведе лекция-дискусия на тема „Методи и средства за комуникация и взаимодействие на родителите на деца със СОП и реализиране на дейности помагащи за намаляване на риска от преждевременно напускане“ от Св. Мирчева, Р. Стоилова и Н. Питропова.
 • На 04. декември 2023г. от 11,00 до 13,00ч. и от 13,00 до 15,00ч. в сградата на ул. „Пепелаша“ 8 ще се проведе вътрешна квалификация на тема „Дидактичната игра в обучението по математика“ от Галина Маринова и Диана Асенова.
 • На 23 и 24 октомври 2023г. от 13,00 до 15,00ч.ще се проведе квалификация на тема „Споделяне на добри практики“ – конференция гр. Бургас 2023г. от Т. Копанова и С. Мирчева.
 • На 09 октомври 2023г. от 12,00ч. до 13,00ч. и от 13,00 до 14,00ч. в сградата на ул. „Атон“ 1 ще се проведе лекция беседа на тема „Насоки за работа при епидемиологични сезонни вълни. Вирусни състояния.“ от м.с. А. Ганева и м.с. М. Манчева.
 • На 29 септември 2023г. от 11,00ч. до 13,00ч. и от 13,00ч. до 15,00ч. в сградата на ул. „Пепелаша“ 8 ще се проведе дискусия на тема „Математиката в детската градина- фактор за цялостното личностно и социално развитие на децата “ от Л. Костадинова, С. Минкова, И. Неделчева.

2023-2024

 • На 18 май 2023г. от 13,00ч. на ул. „Атон“ 1 и на ул. „Пепелаша“ 8 ще се проведе тренинг на тема „Игрите на баба и дядо- извор на народна мъдрост, творчество и традиция“ от Т. Копанова, А. Изет, Д. Асенова, С. Минкова за педагогически специалисти по сгради.
 • На 27 април 2023г. от 13,00ч. на ул. „Атон“ 1 и на ул. „Пепелаша“ 8 ще се проведе тренинг на тема „Прилагане на интерактивни методи и средства за откриване на даровити деца и стимулиране на деца със СОП“ от С. Мирчева, Л. Костадинова, И. Георгиева и Р. Стоилова за педагогически специалисти по сгради.
 • На 28 март 2023г. в сградата на ул. „Пепелаша“ 8 ще се проведе лекция-дискусия на тема „Да бъдем толерантни заедно“ от Г. Маринова, С. Ганчева. От 10,30- педагогически персонал 2 смяна, от 13,00-педагогически персонал 1 смяна.
 • На 21 февруари 2023г. ще се проведе семинар на тема „Детската градина, семейството и културните институции като фактори за патриотичното възпитание на децата“ от С. Рашкова, М. Кашилска, Л. Костадинова и Н. Хаджиева.
 • На 30 януари в ДГ „Дружба“ ще се проведе практикум на тема „Спешна помощ при инциденти с деца“ от м.с. А. Ганева и м.с. М. Манчева