Scroll Top

Прием И такси

Важно за родителите на тригодишните деца- на какво да обърнем внимание при подаване на документи за прием.

С Решение № 90, взето с Протокол № 6 от  24. 03. 2022 г., на Общински съвет – Пловдив, считано от, 01.04.2022 г., ОТПАДАТ таксите,  заплащани от родителите за посещение на детска градина и детска ясла. На сайта на Община Пловдив plovdiv.bg в раздел „Общински съвет“ – Нормативна база, можете да намерите решението и променената Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

Важно за родителите

относно условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Уважаеми родители,

съобщаваме ви, че има промяна в

НАРЕДБАТА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 2023г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 2023г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 2022г.

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-в сила от 21.06.2017 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2020 г.