Прием

Важно за родителите на тригодишните деца- на какво да обърнем внимание при подаване на документи за прием.

Важно за родителите

относно условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Уважаеми родители,

съобщаваме ви, че има промяна в

НАРЕДБАТА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 2021г.

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-в сила от 21.06.2017 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2020 г.