Scroll Top

Екип

ГРУПАИМЕ,ФАМИЛИЯОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕНДЛЪЖНОСТ
 Силвия АтанасоваВисше магистър I ПКСДиректор
Първа „а“ групаСтоянка РашковаВисше бакалавър IV ПКССтарши учител
Мария КашилскаВисше магистър V ПКССтарши учител
Нели ДимитроваСредноПомощник възпитател
Втора „а“ групаСветлана МирчеваВисше магистър II ПКССтарши учител
Нина ПитроповаВисше магистър V ПКССтарши учител
Грозданка ДюлюмджиеваСредно специалноПомощник възпитател
Трета „а“ групаАйше ИзетВисше бакалавър V ПКСУчител
Лалка КостадиноваВисше магистър III ПКССтарши учител
Таня БончеваСредноПомощник възпитател
Четвърта „а“ групаТеодора КопановаВисше бакалавър V ПКСУчител
Галина МариноваВисше бакалавър II ПКССтарши учител
Ваня ДимитроваСредноПомощник възпитател
Първа „б“ групаЖанета ГюлеметоваВисше магистър II ПКССтарши учител
Иванка ГеоргиеваВисше магистър II ПКССтарши учител
Росица КироваСредно специалноПомощник възпитател
Втора „б“ групаДиана АсеноваВисше магистър IV ПКСУчител
Рени СтоиловаВисше магистър II ПКССтарши учител
Жени ПавловаСредноПомощник възпитател
Трета „б“ групаИванка НеделчеваВисше бакалавърУчител
Стефка Ганчева/

Елена Сталева

Висше бакалавър IV ПКС

Висше бакалавър

Учител
София КостадиноваСредноПомощник възпитател
Четвърта „б“ групаНина ХаджиеваВисше магистър V ПКССтарши учител
Симона МинковаВисше бакалавър IV ПКСУчител
Десислава КацароваСредноПомощник възпитател
Ирена ВелеваВисше магистър V ПКССтарши учител Музика
Ася БуроваВисшеЗАС
Цветака ШоковаВисшеДомакин
Минка ПапаризоваВисшеТехнически секретар
Пауна Стоянова- КириловаВисше бакалавърМед. сестра
Анета ГаневаВисше бакалавърМед. сестра
Енчо ПетровСредноОгняр
Милка КаракитуковаСредноГотвач
Елена КьорчеваСредноПом. готвач