Екип

ГРУПА ИМЕ,ФАМИЛИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ДЛЪЖНОСТ
  Силвия Атанасова Висше магистър

I ПКС

Директор
Трета „а“ група Стоянка Рашкова Висше бакалавър

V ПКС

Старши учител
Мария Кашилска Висше магистър

V ПКС

Старши учител
Нели Димитрова Средно Помощник възпитател
Четвърта „а“ група Светлана Мирчева Висше магистър

II ПКС

Старши учител
Нина Питропова Висше магистър

V ПКС

Старши учител
Грозданка Дюлюмджиева Средно специално Помощник възпитател
Първа „а“ група Айше Изет Висше бакалавър Учител
Лалка Костадинова Висше магистър

V ПКС

Старши учител
Таня Бончева Средно Помощник възпитател
Втора „а“ група Теодора Копанова Висше бакалавър Учител
Галина Маринова Висше бакалавър

II ПКС

Старши учител
Ваня Димитрова Средно Помощник възпитател
Трета „б“ група Жанета Гюлеметова Висше магистър

II ПКС

Старши учител
Иванка Георгиева Висше магистър

II ПКС

Старши учител
Росица Кирова Средно специално Помощник възпитател
Четвърта „б“ група Диана Асенова Висше магистър Учител
Рени Стоилова Висше магистър

II ПКС

Старши учител
Снежанка Михайлова Средно Помощник възпитател
Първа „б“ група Даниела Кривулева Висше бакалавър Учител
Стефка Ганчева Висше бакалавър Учител
Елена Кьорчева Средно Помощник възпитател
Втора „б“ група Нина Хаджиева Висше магистър

V ПКС

Старши учител
Симона Минкова Висше бакалавър Учител
Десислава Кацарова Средно Помощник възпитател
Ирена Велева Висше магистър Старши учител Музика
Ася Бурова Висше ЗАС
Александра Високалиева Средно Домакин
Милена Манчева Висше бакалавър Мед. сестра
Анета Ганева Висше бакалавър Мед. сестра
Енчо Петров Средно Огняр
Огняр
Румяна Кумчева Средно Готвач
Милка Каракитукова Средно Помощник готвач