Екип

ГРУПА ИМЕ,ФАМИЛИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ДЛЪЖНОСТ
  Силвия Атанасова Висше магистър

I ПКС

Директор
Четвърта „а“ група Стоянка Рашкова Висше бакалавър

IV ПКС

Старши учител
Мария Кашилска Висше магистър

V ПКС

Старши учител
Нели Димитрова Средно Помощник възпитател
Първа „а“ група Светлана Мирчева Висше магистър

II ПКС

Старши учител
Нина Питропова Висше магистър

V ПКС

Старши учител
Грозданка Дюлюмджиева Средно специално Помощник възпитател
Втора „а“ група Айше Изет Висше бакалавър Учител
Лалка Костадинова Висше магистър

IV ПКС

Старши учител
Таня Бончева Средно Помощник възпитател
Трета „а“ група Теодора Копанова Висше бакалавър

V ПКС

Учител
Галина Маринова Висше бакалавър

II ПКС

Старши учител
Ваня Димитрова Средно Помощник възпитател
Четвърта „б“ група Жанета Гюлеметова Висше магистър

II ПКС

Старши учител
Иванка Георгиева Висше магистър

II ПКС

Старши учител
Росица Кирова Средно специално Помощник възпитател
Първа „б“ група Диана Асенова Висше магистър Учител
Рени Стоилова Висше магистър

II ПКС

Старши учител
Снежанка Михайлова Средно Помощник възпитател
Втора „б“ група Даниела Кривулева Висше бакалавър Учител
Стефка Ганчева Висше бакалавър Учител
София Средно Помощник възпитател
Трета „б“ група Нина Хаджиева Висше магистър

V ПКС

Старши учител
Симона Минкова Висше бакалавър Учител
Десислава Кацарова Средно Помощник възпитател
Ирена Велева Висше магистър Старши учител Музика
Ася Бурова Висше ЗАС
Александра Високалиева Средно Домакин
Милена Манчева Висше бакалавър Мед. сестра
Анета Ганева Висше бакалавър Мед. сестра
Енчо Петров Средно Огняр
Огняр
Милка Каракитукова Средно Готвач
Елена Кьорчева Средно Помощник готвач