Екип

ГРУПА ИМЕ,ФАМИЛИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ДЛЪЖНОСТ
  Силвия Атанасова Висше магистърI ПКС Директор
Първа „а“ група Стоянка Рашкова Висше бакалавърIV ПКС Старши учител
Мария Кашилска Висше магистърV ПКС Старши учител
Нели Димитрова Средно Помощник възпитател
Втора „а“ група Светлана Мирчева Висше магистърII ПКС Старши учител
Нина Питропова Висше магистърV ПКС Старши учител
Грозданка Дюлюмджиева Средно специално Помощник възпитател
Трета „а“ група Айше Изет Висше бакалавър Учител
Лалка Костадинова Висше магистърIV ПКС Старши учител
Таня Бончева Средно Помощник възпитател
Четвърта „а“ група Теодора Копанова Висше бакалавърV ПКС Учител
Галина Маринова Висше бакалавърII ПКС Старши учител
Ваня Димитрова Средно Помощник възпитател
Първа „б“ група Жанета Гюлеметова Висше магистърII ПКС Старши учител
Иванка Георгиева Висше магистърII ПКС Старши учител
Росица Кирова Средно специално Помощник възпитател
Втора „б“ група Диана Асенова Висше магистър Учител
Рени Стоилова Висше магистърII ПКС Старши учител
Жени Павлова Средно Помощник възпитател
Трета „б“ група Иванка Неделчева Висше бакалавър Учител
Стефка Ганчева Висше бакалавър Учител
София Костадинова Средно Помощник възпитател
Четвърта „б“ група Нина Хаджиева Висше магистърV ПКС Старши учител
Симона Минкова Висше бакалавър Учител
Десислава Кацарова Средно Помощник възпитател
Ирена Велева Висше магистър Старши учител Музика
Ася Бурова Висше ЗАС
Александра Високалиева Средно Домакин
Милена Манчева Висше бакалавър Мед. сестра
Анета Ганева Висше бакалавър Мед. сестра
Енчо Петров Средно Огняр
Огняр
Милка Каракитукова Средно Готвач
Елена Кьорчева Средно Помощник готвач