Scroll Top

Доп. педагогически дейности

В ДГ „Дружба“ се предлагат различни допълнителни педагогически дейности срещу заплащане. Фирмите са утвърдени в списък от Община Пловдив.

За избор на дейност и фирма следва да попълните заявление при учителите по групи.

График на провеждане на допълнителните педагогически дейности за 2023- 2024 учебна година- ул. „Атон“ 1

График на провеждане на допълнителните педагогически дейности за 2023- 2024 учебна година- ул. „Пепелаша“ 8

График на провеждане на допълнителните педагогически дейности за 2022-2023 учебна година – ул. „Атон“1

График на провеждане на допълнителните педагогически дейности за 2022-2023 учебна година – ул. „Пепелаша“ 8

График на провеждане на допълнителните педагогически дейности за 2021-2022 учебна година- ул. „Атон“1

График на провеждане на допълнителните педагогически дейности за 2021-2022 учебна година- ул. „Пепелаша“8

          График на допълнителните педагогически дейности за учебната 2020-2021г.

График на допълнителните педагогически дейности за учебната 2019-2020г.