Scroll Top

Бюджет

2024

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2024- 30.04.2024г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.

Бюджет 2024г.

2023

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 31.03.2023г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.

2022

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2022-30.09.2022г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.

Бюджет 2022г. ; Бюджет 2022г.- част 2

2021

Отчет бюджет 2021

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.

Бюджет 2021г.

2020

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета до 30.09.2020г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета до 30.06.2020г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 30.03.2020г.

Бюджет 2020г.

2019

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019- 31.12.2019г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.