Бюджет

2023

Обяснителна записка към 31.12. 2023г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 31.03.2023г.

2022

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета до 30.09.2022г.

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.

Бюджет 2022г.– Делегирани от държават дейности

Бюджет 2022г. -Местни дейности

2021

Бюджет 2021г.

Обяснителна записка 1-во тримесечие 2021г.

Обяснителна записка 2-ро тримесечие 2021г.

Обяснителна записка 3-ро тримесечие 2021г.

Обяснителна записка 4-то тримесечие 2021г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

2020 г.

Бюджет 2020г.

  • Обяснителна записка 2-ро тримесечие 2020 г.
  • Отчет 1-во тримесечие 2020 г.
  • Обяснителна записка  1-во тримесечие 2020 г.
  •